UEM

Benvinguts

Unitat d'estudi de la memòria

La Unitat d’Estudi de la Memòria es un secció de la Clínica Girona que es va crear amb la voluntat de donar un servei eficient i de qualitat en el diagnòstic i rehabilitació de tot tipus de trastorns de memòria a les a les comarques de Girona.

Tanmateix es planteja l’objectiu de conscienciar sobre la importància de les revisions de la memòria en edats de risc o en el moment que apareguin les primeres sospites de problemes mnèsics ; tant subjectives com per part d’amics o familiars. Donat que es transcendental avaluar els trastorns de memòria en els seus inicis, perquè una intervenció terapèutica en aquest moment incipient es de gran importància, en tots els tipus de trastorn però sobretot quan els quals aquets dèficits de la memòria estan causats per demències com l’Alzheimer, on se’n  pot retardar  l’avenç  i pal·liar-ne els símptomes.

A la unitat d’estudi de la memòria, la rehabilitació de els trastorns de la memòria es du a terme mitjançant un programa personalitzat d’exercicis d’estimulació cognitiva, intentant minimitzar en la mesura de lo possible el tractament farmacològic.